Subsidie LED Verlichting

Subsidie op LED verlichting

Verdien uw investering snel terug met fiscaal voordeel en subsidie

Wist u dat u aanspraak kunt maken op subsidieregelingen wanneer u investeert in LED verlichting? Zo heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. Wie investeert in energiebesparende maatregelen kan meer dan de helft van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit kan onder bepaalde voorwaarden. Ik help u graag om te zorgen dat u in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Welke subsidies gelden er?

Welke subsidies gelden er?

Drie subsidies zijn van toepassing op LED verlichtingsproducten. 

EIA – Energie-investeringsaftrek

 • De EIA levert u 45% voordeel op. 
 • Met EIA kunt u namelijk 45% van investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. 
 • Zo betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 

KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

 • De besparing is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.
 • Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
 • Lees hier meer over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Subsidieregeling voor sportverenigingen en -stichtingen. 

 • Dit subsidiepercentage bedraagt 35% van de investering. 20% voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en 15% aanvullende subsidie voor energiebesparende maatregelen.
 • Als sportvereniging of stichting mag je vaker per jaar subsidie aanvragen, tot een maximum van € 2,5 miljoen per jaar.
 • Lees hier meer over de Subsidie Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

LED verlichting installateur nodig?

Ik help u graag met inzichtelijk maken wat u kunt besparen, een verlichtingsplan en de uitvoering.

Welke kosten komen in aanmerking

Voor welke investeringen krijgt u subsidie?

De voornaamste regeling die van toepassing is op LED verlichting is de Energieinvesteringsaftrek. Voor welke investeringen dit opgaat vind u terug in de Energielijst 2019. Het directe voordeel van de EIA is afhankelijk van het belastingpercentage. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw bedrijf.  Als u investeert in de juiste verlichting, kunt u EIA én KIA ontvangen.

Voor de EIA gelden de volgende voorwaarden:

 • U moet minimaal € 2500,- investeren om in aanmerking te komen.
 • Er moet een minimale energiebesparing behaald worden die direct het gevolg is van de investering in LED verlichting. Het gaat om 0,15 Nm3 tot 1,2 Nm3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen. 

Voor de EIA komen de volgende zaken rondom LED verlichting in aanmerking:

 

 1. Investeringen in efficiente verlichting door:
  • toepassing van automatische meet- en regelapparatuur;
  • toepassing van efficiëntere apparatuur;
  • additionele efficiency-verhogende voorzieningen.
 2. Besparingssysteem voor verlichting:
  Hierbij gaat het om het verminderen van het energiegebruik van verlichting door bijvoorbeeld licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 150 per sensor. 
 3. LED-verlichtingssysteem in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
  Dit gaat om LED-armatuur met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W. Deze lichtstroom moet gemeten worden en aan bepaalde normen voldoen (LM-79-08, NEN-EN-IEC 62722-2-1:2016). Met lichtstroom wordt de verhouding bedoeld tussen lichtstroom van het verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt).
  Het investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt is maximaal € 25 per 1000 lumen 
 4. LED-belichtingssysteem voor: podium- of theaterbelichting
  Dit gaat om spot- en/of floodlightarmaturen, (DMX) driver. De powerfactor van het belichtingssysteem moet ten minste 0,90 bedragen. Alleen de spot- en/of floodlightarmaturen en driver komen in aanmerking, LED-schermen of LED-displays zijn uitgesloten. 
 5. LED-buis systeem in of bij bestaande bedrijfsgebouwen 
  Dit is een systeem van een LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als bij een LED-verlichtingssysteem: het moet gemeten worden volgens bepaalde normen.
  Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt bedraagt € 20 per LED-buis.
 6. Advieskosten voor energiebesparende maatregelen
  Ook wanneer u kosten maakt voor een energie- of maatwerkadvies kunt u deze voor subsidie aanmelden. Deze kosten kunt u meenemen bij de eerste melding van aanschaf- of voortbrengingskosten. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden, deze staan in de Energielijst bij categorie G.

Hoe komt u in aanmerking voor de KIA?

Met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan uw voordeel oplopen tot 28%. Om in 2020 in aanmerking te komen voor de KIA moet u tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor u onderneming. In deze tabel vindt u de exacte percentages voor deze investeringsaftrek.
 

Hoe vraagt u subsidie voor LED verlichting aan?

Ik kan u helpen met uw subsidieaanvraag

Met subsidie op LED verlichting bespaart u dubbel. U meldt uw investering digitaal via het eLoket van RVO.nl. Let op dat u op tijd uw melding maakt. Binnen 3 maanden nadat u de investering heeft gedaan moet uw aanvraag gedaan zijn. Iedere ondernemer die gebruik wil maken van EIA moet zelf de aanvraag indienen. Ik kan u hier wel bij helpen. Heeft u vragen over uw EIA aanvraag of led-verlichting? Neem gerust contact op. Liever inzicht in wat u kunt besparen of een verlichtingsadvies op maat? Vul onderstaand formulier in en ik help u graag verder.

De voordelen van LED verlichting

80% besparing t.o.v. conventionele verlichting

Geen warmteontwikkeling

Zeer lange levensduur (geen vervangingskosten)

Goed voor het milieu, minder Co2 uitstoot

Zeer gunstige fiscale aftrekmogelijkheden voor ondernemers (tot 50% van uw investering)

Dimbare lichtsterkte en mooie kleurwaarde

Verlichtingsplan voor uw LED verlichting installatie?

Laat uw gegevens achter en ik denk graag mee over een verlichtingsplan.